Publicador de continguts

null Peticions a l'IMI

Peticions a l'IMI

Clic aquí per accedir al portal de peticions 

Aquesta eina us permet fer peticions d'usuaris, accessos, programes, material informàtic i de feines a l'IMI.

La manera de comunicar-se serà mitjançant correus electrònics automàtics que us aniran indicant en cada cas que heu de fer o com està la petició.

Perquè aquest sistema de peticions funcioni correctament és de vital importància tenir les dades de l'usuari correctes i actualitzades.

S'adjunta manual

Menú de navegació