Publicador de continguts


La Junta de Govern aprova l’Ordenança de les tarifes de l’EMT i dona el vistiplau a projectes d’enllumenat al Molinar i General Riera


29 de novembre de 2023

La portaveu de l’equip municipal, Belén Soto, ha destacat també la continuïtat dels programes de distribució de menjar a domicili i de suport a persones en situació de prostitució

Palma, 29 de novembre de 2023.- La tinenta de batle i portaveu del govern municipal, Belén Soto, ha donat a conèixer els acords de la Junta de Govern que ha tingut lloc aquest dimecres.

Un dels primers punts de l’ordre del dia fa referència a l’aprovació d’una despesa de 20.000 euros destinada a la subvenció nominativa per a la realització de la Festa Flexas de 2023, a partir del conveni subscrit entre l’Ajuntament i Flexas Entreteniment SL.

La regidora ha recordat que es tracta “d’un dels esdeveniments més íntimament vinculats al calendari cultural i d’oci de la ciutat de Palma”, creat l’any 2005 per iniciativa de l’associació 33 Agitació Cultural, en col·laboració amb l’Associació de Veïnats Canamunt-Ciutat Antiga.

Segons ha explicat la portaveu, “ràpidament, el seu impacte i capacitat de convocatòria varen fer que la festa superàs l’àmbit de la barriada per a convertir-se en una de les grans cites socials de l’estiu a Palma, i en un dels referents dels valors de la diversitat i la tolerància”.

Des de l’any 2009, aquesta festa ciutadana se celebra al parc de la Mar, i el 2017 va ser declarada d’interès municipal.

Servei de repartiment de menjar a domicili

Belén Soto ha informat seguidament de la modificació de les condicions econòmiques que regeixen la concertació del Servei de Repartiment de Menjar a Domicili per al període 2022-2023.

L’adjudicació es va efectuar, en el seu moment, a Creu Roja Espanyola, i la seva dotació s’incrementa ara en una mica més de 161.000 euros, a partir de l’exempció de l’IVA a una part de la quantitat destinada al concert.

Igualment, la Junta de Govern ha decidit renovar aquest contracte, des de l’1 de desembre d’enguany fins al 30 de novembre de 2024.

Aquest servei es facilita a usuaris amb manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemes familiars especials, i, en paraules de la portaveu municipal, “està obtenint resultats més que beneficiosos des del punt de vista de la promoció social i el suport als sectors més vulnerables”.

Suport a les persones en situació de prostitució

També dins l’àmbit dels serveis socials, la Junta de Govern ha aprovat els convenis subscrits amb Creu Roja Espanyola, Médicos del Mundo i la comunitat religiosa de les Germanes Oblates, relacionats amb el servei d’atenció, suport i acompanyament a persones en situació de prostitució.

En els tres casos s’ha previst una ajuda econòmica d’una mica més de 58.000 euros, quantitat que cobreix les despeses subvencionables corresponents a 2023.

Enllumenat de la zona del Molinar

D’altra banda, l’empresa Urbia Intermediación Ingeniería y Servicios, que és l’adjudicatària del servei de manteniment i conservació del sistema d’enllumenat exterior de les zones Nord, Llevant i Platja de Palma, es farà càrrec de la remodelació de l’enllumenat de la zona del Molinar, per un import superior a 1 milió d’euros i un període d’execució de mig any.

Licitació de les obres de la plaça dels Nins

En canvi, s’ha declarat deserta la licitació del lot corresponent a les obres de reordenació de la plaça dels Nins, a l’Arenal, atès que, dins el termini reglamentari, cap licitador ha optat a aquest concurs.

En funció d’aquesta circumstància, l’Ajuntament s’ha decantat també per no prosseguir tampoc amb la licitació del segon lot que forma part d’aquest projecte, aprovat per la Junta de Govern el 28 de desembre de l’any passat.

L’import fixat per als dos lots superava els 750.000 euros.

En qualsevol cas, la portaveu de l’equip municipal ha assegurat que la voluntat de l’Ajuntament, una vegada resoltes aquestes dificultats sorgides en el procediment administratiu, és dur endavant l’execució d’aquest projecte.

Enllumenat del carrer del General Riera

Una altra obra d’infraestructura que ha format part avui de l’ordre del dia de la Junta de Govern és l’adequació i millora de l’enllumenat públic del carrer del General Riera, per un import que frega els 670.000 euros.

El projecte ha estat encarregat a l’empresa Urbia, que haurà de dur a terme les obres en un termini màxim de 10 mesos.

Programa EPASS

En un altre ordre de coses, la Junta de Govern ha decidit prorrogar des de l’1 de desembre fins al 30 de novembre de l’any vinent el projecte denominat “Primera atenció i valoració social EPASS”. La continuïtat d’aquesta intervenció suposa prorrogar, a la vegada, el nomenament interí de set treballadors socials, quatre auxiliars administratius i un economista, amb un cost de gairebé 565.000 euros.

La justificació d’aquesta intervenció té a veure amb la situació d’excepcionalitat creada a partir de la irrupció de la covid-19 i el decret d’estat d’alarma i confinament de la població, a partir del mes de març de 2020.

Aquestes mesures destinades a protegir la salut de les persones varen motivar, a la vegada, un increment de la precarietat que afecta els ciutadans amb més vulnerabilitat, raó per la qual es va posar en marxa el projecte EPASS, que ara es prorroga.

Subvenció dels fons europeus

A continuació, la regidora s’ha centrat en l’aprovació d’un punt per a articular o instrumentalitzar una figura jurídica que permeti a l’empresa municipal EMAYA rebre una subvenció dels fons europeus Next Generation.

Aquest finançament va ser sol·licitat per l’Ajuntament amb vista a la implementació, ampliació o millora de la recollida separada de bioresidus a Palma.

El procés s’ha saldat amb la recepció d’una subvenció de 2,7 milions d’euros que es destinarà a la compra de camions i contenidors.

Nomenaments a les empreses municipals

Pel que fa als punts d’urgència incorporats a l’ordre del dia d’avui, Belén Soto ha destacat, en primer lloc, diferents nomenaments a les empreses municipals.

En aquest sentit, la mateixa Soto i Juan Antonio Esteban cessen com a membres del Consell d’Administració d’EMAYA. Han estat designats en la seva substitució José Juan de la Peña i Luciano Vidal.

Igualment, el tinent de batle d’Urbanisme i Projectes Estratègics, Oscar Fidalgo, n’assumeix la vicepresidència.

D’altra banda, a la societat SMAP, Belén Soto, Guadalupe Ferrer i Juan Antonio Esteban cessen com a integrants del Consell d’Administració, on han estat designats, com a nous membres, Miquel Sagreras, Raúl Arenas i Sara Cerdó.

També en aquest cas Óscar Fidalgo exercirà com a vicepresident.

Finalment, en referència a l’EMT, cessen com a membres del Consell d’Administració Óscar Fidalgo i Alfredo José Arias, i són designats Ignacio Esteban i Raúl Arenas.

Concessió dels serveis de Platja de Palma

També dins els punts d’urgència, cal destacar que la Junta de Govern ha acordat la pròrroga extraordinària del contracte de concessió dels serveis de Platja de Palma a l’empresa Mar de Mallorca, que s’encarrega d’aquesta activitat des de l’any 1997.

Aquesta pròrroga extraordinària es fa per un any, coincidint amb la finalització de l’anterior període, aquest mateix dijous.

Amb aquesta pròrroga, Mar de Mallorca continuarà amb la prestació dels serveis de gandules i para-sols, així com les tasques de neteja de la platja i els espais situats davant les sortides de la resclosa o peixera, la galeria d’aigües subterrànies que es perllonga a través de la primera línia de la Platja de Palma.

Aquesta concessió també inclou el manteniment i la conservació dels jardins del passeig de la primera línia de platja.

La portaveu municipal ha indicat que l’Ajuntament “redactarà ben aviat” els projectes de concessió que corresponen a la resta de les platges del municipi.

Tarifes de l’EMT

Paral·lelament, la Junta de Govern ha aprovat provisionalment el projecte d’elaboració de l’Ordenança de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, que recull les tarifes de l’EMT, que estaven en vigor el 2021, abans de l’entrada en vigor de la gratuïtat del servei.

Aquest acord s’elevarà al plenari per a la seva tramitació inicial i s’obrirà el corresponent període d’informació pública, tal com estableix el Reglament orgànic municipal.

Segons ha indicat la tinenta de batle, l’Ajuntament “no aplicarà cap increment d’aquestes tarifes municipals per al 2024”, i mantindrà, per tant, els mateixos imports del període 2021-2022, previs a la mesura de gratuïtat.

Igualment, es recuperaran les bonificacions establertes per a determinats grups i col·lectius en situació de major vulnerabilitat.

Data darrera modificació: 1 de desembre de 2023