Nous desenvolupaments

Nous desenvolupaments

Imatge Nous desenvolupaments

L'objectiu de l'Àrea és dissenyar, desenvolupar i mantenir les aplicacions informàtiques que donen servei als funcionaris municipals.

Tecnologies

Les aplicacions d'ús intern es desenvolupen en l'entorn Oracle Forms, mentre que les aplicacions accessibles directament pel ciutadà a través d'Internet es desenvolupen en tecnologia Java, tot i que sobre el sistema S/390 en tecnologia Adabas/Natural encara tenim gran part de la gestió municipal.

Actualment el projecte prioritari és la migració de les aplicacions del sistema S/390 cap a tecnologia Oracle Forms.

Principals aplicacions desenvolupades a l'IMI

 • Entorn Oracle Forms:
  · Gestió d'expedients
  · Atenció a la violència de gènere
  · Gestió de mercats
  · Selecció de personal
  · Gestió de serveis de Policia
  · Gestió de notificacions i correspondència
  · Normatives
  · Expedients de Palma Activa
  · Informació fiscal
  · Ordenança de regulació de l'aparcament
  · Targeta Ciutadana
  · Abonaments i usuaris de Bicipalma
  · Gestió de serveis socials
  · Violència de gènere
  · Gestió d'instal·lacions i serveis esportius
  · Gestió d'incidències
  · Patronat Municipal d'Escoletes
 • Tecnologia Adabas/Natural (pendents de migrar o en migració)
  · Gestió de vehicles (host IBM)
  · Autoliquidacions
  · Multes
  · Gestió d'expedients
  · Expedients de població
  · Registre general de l'Ajuntament Palma
  · Cadastre
  · Cadastre CAX
  · Recaptació de tributs locals
 • Tecnologia Java
  · Cita prèvia Població
  · Cita prèvia PalmaActiva
  · Pagaments tributs Internet
  · Borsa virtual de feina
  · Gestió magatzem Bombers
  · Enquestes web
  · Autoliquidacions impost matriculació de vehicles
  · BiciPalma

  · Conveni de multes de cases de lloguer
  · Pagaments de l'IME
  · Consulta del cens electoral
  · Targeta Ciutadana des dels municipis amb conveni
  · Consulta de deutes de proveïdors
  · Plusvàlues
  · Consulta d'imatges de multes
  · Web service per a certificats d'empadronament
  · Web service per als dispositius de recàrrega de la Targeta Ciutadana
  · Consulta de situació de la inspecció tècnica d'edificis
  · Mòdul de PINBAL (Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears)

  Principals projectes en curs

  · Desenvolupament i migració de l'aplicació de cadastre
  · Desenvolupament i migració de l'aplicació CAX
  · Desenvolupament i migració de l'aplicació de Gestió de Tributs Municipals
  · Configuració i migració dels expedients d'ITE
  · Migració de la part d'accés de la gestió de notificacions
  · Configuració i migració d'autoliquidacions

Data darrera modificació: 16 de novembre de 2023Menú de navegació