Producció

Producció

Imatge Producció IMI

Visió

Demostrar una alta qualitat funcional i vocació de servei per a obtenir el reconeixement de tota la institució i del sector.

Missió

Compromís amb l'excel·lència en el servei d'atenció als usuaris i en el diagnòstic i resolució de les incidències del servei mitjançant solucions funcionalment, organitzativament i econòmicament sostenibles.

Valors

 • Respecte als usuaris, a la responsabilitat del seu servei i a l'administració justa i eficaç dels tràmits dels ciutadans i ciutadanes.
 • Exquisida atenció als nostres usuaris, amb un tracte amable i empatia amb les seves necessitats.
 • Fomentar el treball en equip per a aprofitar les sinergies i reforçar el desenvolupament humà i professional.
 • Afavorir les solucions sostenibles en tots els sentits.
 • Impulsar l'esperit innovador.
 • Contribuir al desenvolupament institucional en general, sobretot pel que fa a l'entorn tecnològic, funcional i social.
 • Millorar de forma continuada.
 • Eficiència de les nostres activitats, optimitzant l'ús dels nostres recursos.

Carta de serveis

 • Atendre les incidències relacionades amb el servei prestat per les aplicacions i solucions desenvolupades per l'Institut Municipal d'Innovació (a partir d'ara "SADIMI").
 • Diagnòstic de les incidències relacionades amb el SADIMI.
 • Resolució de les incidències de cicle curt de desenvolupament relacionades amb el SADIMI.
 • Col·laboració en la recerca de la millor solució tecnològica, segons els requeriments dels usuaris.
 • Atendre les necessitats dels usuaris relacionades amb el SADIMI.
 • Participar en el desenvolupament de les aplicacions i solucions informàtiques segons les necessitats del servei.
 • Formació dels usuaris en la implantació de nous aplicatius o millores d'aplicatius ja existents i desenvolupats per l'IMI.
 • Generació de la documentació relacionada amb l'ús de les aplicacions i/o validació de la documentació generada per a l'usuari.
 • Validació de la documentació tècnica de les noves aplicacions i millores de les aplicacions ja existents per a la recepció del diagnòstic de les seves incidències i la seva resolució.
 • Assessorament a l'usuari en l'ús del SADIMI.
 • Anàlisi de la necessitat, disseny i administració dels processos automàtics diferits (explotació batch).
 • Anàlisi de la necessitat, disseny i administració de l'explotació de les dades dels usuaris municipals (data warehouse, data mining, estadístiques, etc.).
 • Assistència als usuaris en la generació de les seves recerques d'informació.
 • Assegurament de la qualitat de les dades corporatives.
 • Administració i resolució d'incidències en les dades corporatives.
 • Assegurament de la satisfacció de l'usuari amb el SADIMI.
 • Assegurament de la qualitat tècnica i funcional del SADIMI.
 • Col·laboració en l'intercanvi d'informació amb altres organismes i/o administracions.
 • Col·laboració en la reenginyeria de procediments per a la millora continuada del servei als usuaris.
 • Assessorament en la millora dels serveis als usuaris i ciutadans.
 • Col·laboració en el diagnòstic i resolució d'incidències als serveis dels nostres ciutadans i ciutadanes.

Data darrera modificació: 16 de novembre de 2023Menú de navegació