Publicador de continguts

null Cartografia

Cartografia

La cartografia digital de Palma ha estat generada mitjançant tècniques taquimètriques digitals, als vials de titularitat pública, juntament amb l'explotació mètrica de vols fotogramètrics per tal de cartografiar els interiors de les illetes urbanes i del territori rústic. El resultat final consisteix en una cartografia a escala 1/500 del sòl urbà i zones adjacents, així com una cartografia a escala 1/2000 de les zones rústiques. La cartografia urbana inclou tots el elements planimètrics existents a la via pública, incloent el mobiliari urbà, els registres de les companyies de serveis, així com la informació altimètrica pertinent; la cartografia rústica inclou exclusivament la planimetria i altimetria del territori. El plànol digital de Palma es troba en permanent estat d'actualització, mitjançant aixecaments taquimètrics continuats de les obres que afecten als vials públics així com successius vols fotogramètrics del territori municipal. Tant pel que fa al sòl urbà com el rústic, existeix també una cartografia que reflecteix la divisió cadastral del municipi.

La cartografia topogràfica bàsica així resultant està confeccionada en el sistema de referència geodèsic ETRS89 i representada en la projecció UTM

Atès que les noves versions dels navegadors no accepten complements ni funcions d'Adobe, es recomana que per a consultar i visualitzar correctament els documents, primer descarregueu o guardeu el fitxer al vostre ordinador.Fes clic amb el botó dret damunt el document seleccionat i triau "Guardar enlace como..."

Data darrera modificació: 20 de desembre de 2023

Menú de navegació