Aplicacions de Tercers i Access

Aplicacions de Tercers i Access

Objectius de l'Àrea:

 • Donar assistència als departaments municipals i als organismes autònoms en l'elaboració de plecs tècnics o selecció i compra d'aplicacions a proveïdors externs.
 • Desenvolupar i mantenir les aplicacions informàtiques que donen servei als departaments municipals i als organismes autònoms.
 • Ser intermediària entre l'Ajuntament i les empreses externes que subministren programes informàtics.
 • Ajudar en les relacions entre els tècnics de les empreses proveïdores i els departaments municipals i organismes autònoms.

Tecnologies

 • Les aplicacions es desenvolupen en l'entorn Access o en SAP; sempre que siguin aplicacions d'ús general, dins l'Ajuntament utilitzam com a base de dades Oracle.
 • Entorn Access: desenvolupar solucions departamentals en l'entorn Access i substituir els File Maker per nous desenvolupaments.
 • Entorn SAP: mantenir les aplicacions desenvolupades en SAP i finalitzar les que estan en desenvolupament, atès que es va decidir no continuar amb aquesta tecnologia.
 • Entorn GIS, sistemes d'informació geogràfica basats en la tecnologia eMap.

Principals aplicacions desenvolupades a l'IMI

Entorn Access

 • gestió d'entrades i sortides dels animals a les dependències del CSMPA
 • adopcions, publicació al web dels animals en gàbia
 • gestió d'objectes perduts
 • gestió dels serveis dels Bombers
 • Registre auxiliar, registre Intern departamental amb més de 20 instal·lacions; l'utilitzen els departaments municipals i els organismes autònoms
 • Arxiu Municipal; consulta i manteniment de les fitxes dels lligalls històrics
 • Gestió del Registre d'entitats ciutadanes; sol·licitud i tramitació de subvencions
 • Inscripcions als cursos dels casals de barri
 • Gestió de contractes de l'Àrea de Participació Ciutadana.
 • Projecte Palma Habitada; adjudicació d'habitatges per a persones amb baixos recursos.
 • Gestió d'expedients de violència de gènere.
 • Gestió dels expedients de responsabilitat patrimonial. Traspassat el Filemaker actual a Access.

Entorn SAP

 • Gestió d'expedients de Compres
 • Gestió d'expedients de Població
 • Gestió d'expedients de Govern Interior
 • Gestió d'expedients d'Infraccions Generals
 • Tramitació d'expedients de contractes majors i menors
 • Tramitació de sol·licituds d'ocupació de la via pública

Programes de proveïdors externs

 • JIRA, programa de gestió i seguiment de tasques de l'IMI
 • Control de presència del personal de l'Ajuntament, PalmaActiva, EFM, SMAP, IMI i IME
 • Control d'accessos del personal a l'IMI i a la sala de comunicacions i servidors de l'IMI
 • Gestió de Recursos Humans: nòmina mensual, Seguretat Social, IRPF, gestió dels accidents laborals, gestió dels contractes laborals
 • Ajuntament, IME, IMI, Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, Palma Activa
 • SICALWIN, gestió economicocomptable de l'Ajuntament, IME, IMI, IMOV, P. M. Habitatge-RIBA, Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, PalmaActiva, Patronat Municipal de Reallotjament
 • GIS, Sistemes d'Informació Geogràfica. L'utilitzen els tècnics municipals per a consulta d'informació cartogràfica; és accessible per als ciutadans via web municipal.
 • Gestió Territorial Gràfica (GTG). Manteniment i distribució de la cartografia de Palma que utilitzen els departaments d'Urbanisme, Cadastre, Serveis de Seguretat, Policia, Bombers, Trànsit, etc.
 • Museum Plus, programa de gestió de museus que s'utilitza a més de 900 museus arreu del món i que els permet compartir informació entre si.

Principals projectes en curs

Entorn Access:

 • Gestió dels lligalls a l'Arxiu Municipal
  • Consulta i manteniment de les fitxes dels lligalls històrics
  • Consulta i manteniment dels lligalls provisionals
  • Consulta i manteniment dels lligalls nou
  • Gestió de l'inventari del material audiovisual dels Premis Ciutat de Palma a l'Arxiu Municipal
 • Gestió del Fons Pons a l'Arxiu Municipal
 • Descripció i catalogació de la sèrie documental de "Llicències d'Activitats" de l'Arxiu Municipal
  • Llicències d'Activitats
  • Guals
  • Llicències d'Activitats amb gual
 • Descripció i catalogació de la sèrie documental de "Transferències de personal" de l'Arxiu Municipal
 • Gestió dels préstecs interns de l'Arxiu Municipal; traspàs del Filemaker PRÉSTEC de Llicències d'Activitats a Access.
 • Desenvolupament d'un programa per a substituir a l'IMI el programa Dimoni de facturació.
 • Registre auxiliar; migrar a Oracle la base de dades Access del programa al Registre intern departamental.

Entorn SAP:

 • Gestió dels expedients d'acords i decrets
 • Implantació de l'expedient de protecció de Població

Assistència en la selecció i la implantació d'aplicatius:

 • Programari per a la plataforma d'informació geogràfica, GIS ESRI
 • Programari per a la gestió d'immobilitzats
 • Programari per a la gestió de components tecnològics
 • Programari per a la venda i la gestió d'entrades per als teatres municipals

Data darrera modificació: 16 de novembre de 2023Menú de navegació