Suport a l'usuari i Seguretat

Suport a l'usuari i Seguretat

Imatge Suport Usuari

Missió:

  • Encarregats de donar suport a la corporació municipal.
  • Ajudar a l'usuari a resoldre les incidències tant de hardware com de software.

Objectius assolits durant el darrer any:

  • Augment dels tiquets enregistrats 24%
  • Augment en la resolució d'incidències en primera cridada 54%
  • Reducció de les cridades perdudes 80%
  • 0 cridades rebudes no tractades
  • Manteniment de les dades del directori actiu amb una elevada fiabilitat
  • Metodologia ITIL

Millora en l'atenció a l'usuari: més ràpid, més sovint i amb més fiabilitat.

Data darrera modificació: 16 de novembre de 2023Menú de navegació