Web i Disseny

Web i Disseny

Imatge Departament web i Disseny - IMI

Objectiu

L'objectiu principal és avaluar, mantenir, investigar, dissenyar i implementar tecnologies web i multimèdia amb la finalitat de millorar i modernitzar els portals web de tot l'entorn municipal, per poder donar un millor servei al ciutadà.

Funcions

 • Supervisar i controlar en tot moment que els portals web estiguin actius
 • Supervisar que els portals compleixen amb les normes d'accessibilitat i recomanacions d'usabilitat
 • Coordinació amb les diferents àrees de l'Ajuntament per actualitzar i mantenir els corresponents portals, la Seu electrònica i el portal de Transparència
 • Administració de dominis: control de canvis, altes, baixes i redireccionaments de DNS (actualment es mantenen 105 dominis)
 • Administració, elaboració i informació a l'àrea corresponent d'estadístiques de visites
 • Resposta a les Demandes Municipals de Serveis que arriben del Departament de Qualitat
 • Resposta als correus que arriben a webmaster@palma.cat (ja sigui per sol·licitar la introducció de continguts al gestor, com la resposta als usuaris o ciutadans que així ho requereixin)
 • Atenció a l'usuari: aplicació gestor continguts, navegador, temes web en general...
 • Coordinació de feines amb empreses externes
 • Supervisar els desplegaments (si s'ha realitzat el que estava previst i verificar que funcioni correctament) ja siguin els programats setmanalment com els de fora de programació
 • Coordinació amb Batlia per el control i supervisió general dels portals municipals
 • Coordinació amb el Departament de Comunicació: disseny banners, notícies, imatges, vídeos, reproducció plens, manteniments xarxes socials (facebook, twitter, instagram, youTube), etc.
 • Gestió dels arxius que es pugen als servidors per ftp: altes, baixes, modificacions, etc.

Continguts

 • Assessorament i col·laboració per a la creació i gestió dels seus continguts
 • Intentar fomentar que des de totes les àrees actualitzin i mantinguin els seus continguts
 • Supervisar que la informació que s'introdueix sigui homogènia
 • Alta, baixa o modificació de continguts, menús, cerques, accessos, catalogacions, etc. a l'aplicació del gestor de continguts
 • Control d'usuaris del gestor de continguts (altes, modificacions, gestió de perfils...)

Disseny

 • Dissenyar, implementar i proposar projectes per promoure l'ús de les tecnologies web dins l'entorn municipal
 • Anàlisi, disseny i estudi de necessitat de nous subportals
 • Assessorament i col·laboració per al disseny i estructuració de la seva web departamental i, si escau, dels subportals d'àrea temàtica gestionades per l'Àrea corresponent
 • Disseny de formularis en HTML
 • Disseny de pàgines jsp
 • Elaboració de plantilles no estàndards en java i javascript

Data darrera modificació: 13 de desembre de 2023Menú de navegació