Perfil del contractant Institut Municipal d'Innovació

Perfil del contractant Institut Municipal d'Innovació

D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a Contractació, amb l'objectiu de dotar de publicitat i transparència la contractació municipal.

Data darrera modificació: 16 de novembre de 2023

Menú de navegació