Serveis Corporatius

Serveis Corporatius

Imatge Serveis Corporatius IMI

L'Àrea d'Administració i Recursos Humans gestiona tres seccions:

  • Comptabilitat: administració del pressupost, comptabilització i tresoreria
  • Compres: gestiona la contractació d'obres, subministraments i serveis
  • Recursos Humans: administra els rebuts de nòmina, la selecció de personal i en general qualsevol matèria de relacions laborals

Data darrera modificació: 16 de novembre de 2023


Menú de navegació