Publicador de continguts

null Convocatòria i bases del concurs per constituir una borsa de personal laboral de gestor de projectes, lloc de gestor de projectes TIC de l'IMI

Convocatòria i bases del concurs per constituir una borsa de personal laboral de gestor de projectes, lloc de gestor de projectes TIC de l'IMI

Aquesta convocatòria servirà per crear una borsa Gestor de Projectes, lloc de Gestorde Projectes TIC, a l'efecte de substituir les possibles baixes, permisos, llicències oqualsevol supòsit de nomenament com a personal laboral temporal, d'acord ambl'article 35 del Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el ReglamentGeneral d'ingrés del personal al servei de l'Administració.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins dia 17 de juny de 2022

Data darrera modificació: 16 de novembre de 2023

Menú de navegació