Publicador de continguts

null Cartografia

Cartografia

Cartografia i Cadastre - imatge

Competències del Departament de Cartografia

  • Construcció, manteniment, actualització, explotació i difusió de la cartografia oficial de l'Ajuntament de Palma (cartografia topogràfica bàsica i derivada) formada per les sèries del Mapa Topogràfic Municipal (MTM) a escales 1:500, 1:1 000, 1:2 000 i 1:4 000, registrades en el Registre Central de Cartografia, òrgan administratiu adscrit al Ministeri de Foment a través de la Direcció General de l'Institut Geogràfic Nacional, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional.
  • Construcció, manteniment, explotació i difusió de les diferents sèries cartogràfiques d'ortofotografies aèries del terme municipal.
  • Construcció, manteniment, actualització i difusió de la xarxa geodèsica/topogràfica oficial de l'Ajuntament de Palma.
  • Coordinació i suport tècnic en matèria d'informació cartogràfica en el desenvolupament d'aplicacions i sistemes d'informació geoespacial de l'entorn municipal.
  • Suport i suport tècnic en matèria cartogràfica als òrgans i àrees municipals interessats, per al desenvolupament de les seves competències específiques.
  • Gestió, manteniment i administració de les bases de dades cartogràfiques i d'informació georeferenciada per a la seva disponibilitat, consulta i ocupació dels usuaris de les àrees municipals interessades en el desenvolupament de les seves competències.
  • Difusió i subministrament de la informació cartogràfica pròpia a persones físiques o jurídiques públiques o privades per al seu ús d'acord amb les condicions legals vigents a cada moment.

 

Data darrera modificació: 11 de desembre de 2023

Menú de navegació