Publicador de continguts

null Convocatòria i bases del concurs per constituir una borsa de personal laboral d'auxiliar administratiu, de l'IMI

Convocatòria i bases del concurs per constituir una borsa de personal laboral d'auxiliar administratiu, de l'IMI

Aquesta convocatòria servirà per crear una borsa d'Auxiliar Administratiu, a l'efecte de substituir les possibles baixes, permisos, llicències o qualsevol supòsit de nomenament com a personal laboral temporal, d'acord amb l'article 35 del Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'ingrés del personal al servei de l'Administració.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins dia 17 de juny de 2022

Data darrera modificació: 16 de novembre de 2023

Menú de navegació