Publicador de continguts

null Convocatòria i bases del concurs per constituir una borsa de personal laboral d'auxiliar de serveis generals de l'IMI

Convocatòria i bases del concurs per constituir una borsa de personal laboral d'auxiliar de serveis generals de l'IMI

Aquesta convocatòria servirà per crear una borsa d'Auxiliar de Serveis Generals, al'efecte de substituir les possibles baixes, permisos, llicències o qualsevol supòsit denomenament com a personal laboral temporal, d'acord amb l'article 35 del Reialdecret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'ingrés delpersonal al servei de l'Administració.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins dia 17 de juny de 2022

Data darrera modificació: 16 de novembre de 2023

Menú de navegació